УСЛУГИ ЗА НАС КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ КОНТАКТИ СОБСТВЕНИ МАРКИ ЕВРО ПРОЕКТИ
 
УСЛУГИ ЗА НАС КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ КОНТАКТИ СОБСТВЕНИ МАРКИ ЕВРО ПРОЕКТИ English
English
 


На 22.10.2021 г. СТОРЕКС 2000 ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4115-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кратко описание на проекта


Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта


Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стойност на проекта


Стойността на проекта е 50 000,00 лв. от които 50 000,00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта


Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

© Copyright Storex Jeans. Bulgaria 2023.
All Rights Reserved

Изработка на сайт